Data: 27 Czerwca 2019
BOCIAN

W świadomości ełczan jako symbol miasta funkcjonuje również bocian. Jest on stałym i często spotykanym gościem ełckich okolic. Od jego imienia pochodzi nazwa Porozumienia Gmin na Rzecz Rozwoju Pojezierza Ełckiego - Kraina Bociana. Zostało ono podpisane przez siedem gmin: Stare Juchy, Świętajno, Kowale Oleckie, Prostki oraz Miasto i Gminę Ełk.


Statutowym celem Porozumienia jest wspólne reprezentowanie i promocja regionu. Sama nazwa najlepiej świadczy o przyjaznym stosunku Ełczan do świata przyrody oraz o kierunku jaki przybiera promocja regionu - nastawiona na ukazywanie dziewiczego piękna i bogactwa ełckiego środowiska naturalnego.