III obrady Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Ełku

Data: 18 Czerwca 2019
III obrady Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Ełku

W dniu wczorajszym Prezydent Miasta Ełku – Tomasz Andrukiewicz spotkał się po raz trzeci z Radą Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Ełku.

Obrady były prowadzone przez Przewodniczącą Rady - Panią Krystynę Jelską.

Podczas obrad poruszono następujące tematy:
1. Prezentacja projektów “Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju “Techno - Park” w Ełku oraz “Rozbudowa Techno - Parku w Ełku”, które otrzymały wsparcie ze środków Unii Europejskiej,
2. Prezentacja projektu “ Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach”,
3. Informacja o przygotowaniach do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego “Ełk - Śródmieście”,
4. Informacja na temat rozbudowy Obwodnicy w Ełku - III i IV etap,
5. Informacja na temat zmiany granic administracyjnych Miasta Ełku i Gminy Ełk.

W obradach uczestniczyło 14 członków Rady.