Zakończenie projektu „Elkman II – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”

Data: 22 Września 2020
Zakończenie projektu „Elkman II – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”

zd

Dobiegła końca realizacja projektu, dzięki któremu sieć szerokopasmowa w Ełku ma coraz większy zasięg. Ponad 7500 mieszkańców Ełku uzyskało dostęp do szerokopasmowego Internetu, a ponad 4400 osób będzie korzystać z uruchomionych PIAPów.W ramach projektu wykonano: 20 km sieci LAN w urzędach i jednostkach publicznych, 1 km sieci Internetu szerokopasmowego, 16 PIAPów na terenie miasta Ełk oraz przeprowadzono modernizację centrum zarządzania siecią.

Oprócz tego wszystkie szkoły miejskie: podstawowe, gimnazja oraz liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół Samorządowych otrzymały nowoczesne pracownie komputerowe wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Wszystkie szkoły otrzymały także nową numerację telefoniczną i są obecnie podłączone do jednej centrali telefonicznej znajdującej się w Urzędzie Miasta Ełku.

Rozbudowa sieci szerokopasmowej pozwala na świadczenie usług szybszej transmisji danych, obrazu i dźwięku. Sieć ta jest niezależna od sieci operatorów publicznych, działających na terenie miasta, do której podłączone są instytucje i jednostki publiczne.

Projekt „Elkman II – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku” został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w remach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Oś priorytetowa 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.1 – Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Całkowita wartość projektu: 3 258 415,79 zł

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 741 099,53 zł

Wkład własny Miasta Ełku: 517 316,26 zł

logo1