Szkolenia dotyczące pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej

Data: 18 Czerwca 2019
Szkolenia dotyczące pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej

W dniach 12 i 15 lutego zapraszamy na szkolenia dotyczące „Innowacyjności w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury– nowe możliwości dla małych średnich przedsiębiorstw” 


Urząd Miasta w Ełku zaprasza przedsiębiorców z miasta Ełku, na spotkania informacyjne w dniach 12.02.2008 i 15.02.2008 na temat:

 

“Innowacyjność w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia 
i Mazury- nowe możliwości dla MŚP”

Spotkania odbędą się w Ośrodku Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Ełku, ul. Sikorskiego 5a o godzinie 10.00 w sali nr 120.


Program spotkania w dniu 12.02.2008r

10.00-10.15 - Rejestracja uczestników, powitanie.
10.15-11.00 - Oś “Przedsiębiorczość” w RPO Warmia i Mazury, Obowiązujące 
rozporządzenia.
11.00-11.30 - Inne źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych - Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Program spotkania w dniu 15.02.2008r

10.00-10.15 - Rejestracja uczestników, powitanie.
10.15-11.00 - Zasady aplikowania o środki pomocowe w RPO Warmia i Mazury
11.00-11.30 - Omówienie projektu wniosku RPO Warmia i Mazury
11.30-12.00 - Inne źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych - Regionalny Fundusz Pożyczkowy


Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego drogą e-mailową lub potwierdzenie telefoniczne 
(e-mail: pk_elk@rswi-olsztyn.pl, tel/fax 087 610-23-25, 0692860990)

Kordynator szkolenia: 

Magdalena Wiśniewska
Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie
Regionalny System Wspierania Innowacji
ul. Sikorskiego 5a p.114
19-300 Ełk
tel/fax 087 610-23-25

pk_elk@rswi-olsztyn.pl
www.rswi-olsztyn.pl