Ełk z szansą na dotację w konkursie „Modelowa rewitalizacja miast”

Data: 23 Września 2020
Ełk z szansą na dotację w konkursie „Modelowa rewitalizacja miast”

elk_tu_wracamProjekt rewitalizacji śródmieścia Ełku znalazł się wśród 57 przedsięwzięć zakwalifikowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju do II etapu konkursu dot. przygotowania programów i modelowych działań w zakresie rewitalizacji.


Wstępnie projekt dot. rewitalizacji śródmieścia Ełku zakłada rozwój działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej (ECRS) jako głównej instytucji realizującej działania aktywizacji społecznej dzieci, młodzieży i ich rodzin. W ramach działania ECRS planuje się utworzenie Ełckiej Szkoły Animatorów i Pedagogów Społecznych oraz rozwój streetworkingu na rzecz prowadzenia pracy z młodzieżą w ich środowisku. Celem projektu jest również opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum Ełku wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej dla niektórych działań oraz przeprowadzeniem drobnych inwestycji przez lokalną społeczność.

Spośród 240 złożonych przedsięwzięć, do drugiego etapu wybrano 57. Miasto Ełk zajęło 14 pozycję. Oceniane propozycje dotyczyły przede wszystkim kształtowania przestrzeni miejskiej, mieszkalnictwa, partycypacji społecznej, ochrony i wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego czy ożywienia gospodarczego.

W drugim etapie samorządy otrzymają wsparcie edukacyjne oraz eksperckie ze strony MIiR. Razem z ekspertami przygotują właściwe wnioski o przyznanie dotacji. Dofinansowanie otrzyma nie więcej niż 20 najlepiej ocenionych projektów, a więc tych z dobrze zaplanowanymi, kompleksowymi działaniami rewitalizacyjnym. Przygotowana dokumentacja będzie wzorem dla innych miast realizujących projekty rewitalizacyjne.