II Posiedzenie Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Ełku

Data: 18 Czerwca 2019
II Posiedzenie Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Ełku

Dnia 13 lutego b.r. o godz. 17.00 Prezydent Miasta Ełku – Tomasz Andrukiewicz po raz kolejny spotka się z członkami Rady Przedsiębiorczości, którą powołał dnia 30 listopada 2007 r. 


Porządek obrad:
  1. Powołanie Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady,
  2. Wręczenie nominacji Członkom Rady, którzy nie uczestniczyli w I posiedzeniu Rady,
  3. Informacja na temat poszerzenia granic Miasta Ełku,
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Miasta Ełku,
  5. Przedstawienie planów sprzedaży gruntów komunalnych pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego i z przeznaczeniem handlowo - usługowym,
  6. Informacja w zakresie uzbrojenia terenów miejskich przeznaczonych na sprzedaż,
  7. Informacja na temat planowanego projektu “Gospodarka wodno - ściekowa aglomeracji Ełk”,
  8. Informacja na temat Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,
  9. Informacja na temat planowanego przebiegu Via Baltica i Rail Baltica,
  10. Dyskusja, wolne wnioski.