Miasto Ełk otrzymało tytuł „Gmina Fair Play 2007 - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”

Data: 18 Czerwca 2019
Miasto Ełk otrzymało tytuł „Gmina Fair Play 2007 - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”

Gala VI edycji konkursu odbędzie się w piątek, 5 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Certyfikat odbierze Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.

Miasto Ełk po raz pierwszy wzięło udział w konkursie. Tytuł “Gmina Fair Play 2007 - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” w kategorii “ średnie miasto” oraz certyfikat “Gmina Fair Play” - to tegoroczne konkursowe trofea Ełku. 

Przechodząc proces certyfikacji, Ełk uzyskał rekomendację od Krajowej Izby Gospodarczej, największej w Polsce organizacji zrzeszającej przedsiębiorców, która stwierdza, że spełniamy wymagania certyfikacyjne dla "Gmin Fair Play" - Certyfikowanych Lokalizacji Inwestycji i zachęca do lokalizacji inwestycji właśnie w naszym mieście.

Otrzymując certyfikat Ełk spełnił warunki konkursowe w zakresie lokalizacji inwestycji, która jest na terenie miasta sprawna, bezpieczna, szybka oraz uczciwa. Ocena była przeprowadzana przez audytorów, którzy nie mają interesu ani w sukcesie, ani w porażce gminy. Audytorem nie może być mieszkaniec danej gminy.

"Gmina Fair Play" to gmina, w której inwestor może liczyć na zaangażowanie i życzliwość w rozwiązywaniu swoich problemów związanych z inwestycją. To przede wszystkim gminy godne zaufania, otwarte na nowe inicjatywy gospodarczo - inwestycyjne, zapewniające przyjazny klimat dla inwestorów oraz profesjonalną obsługę inwestycyjną. “Gminy Fair Play” kreują dobre wzorce współpracy samorządów z przedsiębiorcami godne naśladowania przez wszystkie jednostki administracyjne w Polsce.

Taki wizerunek Ełku będzie upowszechniany co z pewnością przyczyni się do lepszego rozpoznania naszego miasta w środowisku przedsiębiorców i inwestorów. 

Konkurs zyskał już w opinii samorządowców miano prestiżowego przedsięwzięcia dającego im wymierne korzyści w postaci szerokiej promocji i zwiększonego zainteresowania inwestorów. Doświadczenia dotychczasowych laureatów pokazują, że inwestorzy chętniej wybierają gminy, które poddały się procedurze weryfikacyjnej sprawdzającej ich przyjazność i otwartość na nowe inwestycje. 

Laureaci konkursu są szeroko promowani w środkach masowego przekazu oraz w Internecie. Informacje o konkursie i jego laureatach przekazywane są parokrotnie w ciągu roku do ponad 1000 redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych w całej Polsce. W 2006 r. opublikowano 447 artykułów na temat uczestników konkursu oraz wyemitowanych zostało ponad 40 materiałów radiowych i telewizyjnych. Od stycznia do początku marca 2007 opublikowano 59 oraz wyemitowano 13 materiałów radiowych i telewizyjnych. Zmagania konkursowe relacjonowały m.in. następujące gazety: Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna (ogólnopolskie wydanie jak również regionalne oddziały), Gazeta Samorządu i Administracji, Rynki Zagraniczne oraz większość największych gazet o zasięgu wojewódzkim, rozgłośnie radiowe: Polskie Radio (w zasięgu ogólnopolskim oraz lokalne oddziały), większość najważniejszych rozgłośni lokalnych, stacje telewizyjne m.in. Telewizja Polska 3. 

Źródło: gmina.fairplay.pl