Data: 18 Czerwca 2019
Wystawa Innowacyjności

18.09.2007 - II Regionalna Wystawa Innowacyjności na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie Regionalny System Wspierania Innowacji w dniu 18.09.2007r organizuje na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie II Regionalną Wystawę Innowacyjności połączone z Uniwersyteckimi Dniami Nauki. Innowacyjne przedsiębiorstwo, które chciałoby zaprezentować bezpłatne swoje produkty i wyroby, powinno wypełnić formularz zgłoszeniowy. Na wystawie będzie możliwość przedstawienia prezentacji, dotyczącej przedsiębiorstwa. Wydarzenie będzie promowane w całym województwie warmińsko-mazurskim. Zaproszeni zostaną goście i media.

Samo wypełnienie formularza nie gwarantuje uczestniczenia w wystawie. Przedsiębiorstwo musi wykazać innowacyjny charakter swoich wyrobów czy usług. Formularze można wysłać faxem 087 610-23-25 lub drogą elektroniczną.Wszelkie informacje:

Magdalena Wiśniewska

Konsultant Powiatowego Punktu KontaktowegoWarmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie

Regionalny System Wspierania Innowacji

ul. Sikorskiego 5a p.114

19-300 Ełk

Tel/fax 087 610-23-25