Zakończenie projektu: „Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie“

Data: 19 Września 2020
Zakończenie projektu: „Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie“

DSC00675Dobiegła końca realizacja projektu „Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013.


Wydarzeniem podsumowującym projekt było zorganizowanie 17 grudnia 2014 r. w Ełku konferencji, podczas której zaprezentowano rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ełku oraz Alytusa.

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez Miasto Ełk został przebudowany skwer miejski u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Zamkowej i Pułaskiego.

W ramach inwestycji wybudowany został taras widokowy z oczkiem wodnym i fontanną kaskadową. Powstały także murki parkowe, schody terenowe, ścieżka rowerowa i utwardzone dojścia dla pieszych. Dodatkowym elementem skweru jest duży zegar słoneczny. Powstała także chodnikowa fontanna z niezbędnym wyposażeniem oraz zamontowano rzeźbę parkową - wykonaną z brązu postać rusałki. Nie zaniedbano stojącego w tym miejscu pomnika poświęconego walczącym o polskość w 90 rocznicę powstania ruchu ludowego - w ramach projektu został on odrestaurowany i przeniesiony. Zakres prac objął także budowę i częściową przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji pod instalację teletechniczną, dostawę i montaż oświetlenia zewnętrznego oraz elementów małej architektury. Koszt prac wyniósł: 2 060 000,00 zł, w tym dofinansowanie z UE do inwestycji: 1 748 699,89 zł, wkład miasta Ełku: 311 300,11 zł.

W oparciu o projekt została opracowywana Międzynarodowa Strategia Rozwoju Turystyki Ełku i Alytusa, określająca potrzeby obu miast w dążeniu do poprawy oferty turystycznej oraz opublikowano książkę z atrakcjami turystycznymi obu miast. W Alytusie został przebudowywany plac postojowy oraz piwnica w Domu Dziedzictwa Kulturowego.

Łączna wartość projektu to 3 887 432 zł (929 407,50 Euro), kwota dofinansowania do całego projektu to 3 304 317 zł (789 996,36 Euro), a wkład miasta Ełku do projektu to 362 182 zł (86 590,69 Euro).

Projekt jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

logo_kompletne