Zakończenie projektu "Jaśniejsze sąsiedztwo"

Data: 22 Września 2020
Zakończenie projektu "Jaśniejsze sąsiedztwo"

20141212_111721_resized12 grudnia w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Jaśniejsze sąsiedztwo".W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ełku oraz Alytusa. Celem konferencji było zaprezentowanie efektów projektu w obu miastach.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Miastem Alytus. Jego celem było wsparcie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego poprzez wspólną realizację działań związanych z oszczędzaniem energii w Ełku i Alytusie. Głównym działaniem w projekcie była wymiana lamp ulicznych w obu miastach.

Ełcka inwestycja polegała na wymianie 669 starych energochłonnych opraw rtęciowych o mocy źródeł światła 125W i 250W na energooszczędne oprawy sodowe o mocy 50W, 70W, 100W i 150W. Przeprowadzone działania zwiększą poziom bezpieczeństwa poprzez wzrost natężenia oświetlenia ulicznego oraz wygenerują oszczędności energetyczne, a tym samym wpłyną na powstanie oszczędności finansowych w budżecie miasta. Do tej pory w Ełku funkcjonowało 916 sztuk lamp rtęciowych, z czego 73% w ramach projektu „Jaśniejsze sąsiedztwo" wymieniono na oprawy sodowe. Inwestycja dotyczyła 69 ełckich ulic na terenie całego miasta, głównie na osiedlach Zatorze, Pod Lasem, Jeziorna, Konieczki, Kochanowskiego oraz w Centrum przy ul. Gdańskiej, Toruńskiej, Moniuszki i Konopnickiej.

Projekt „Jaśniejsze sąsiedztwo" jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

logo_programu_i_UE