Konferencja – „Możliwości pozyskania źródeł finansowania projektów ze środków UE w nowym okresie programowania 2007-2013”

Data: 18 Czerwca 2019
Konferencja – „Możliwości pozyskania źródeł finansowania projektów ze środków UE w nowym okresie programowania 2007-2013”

28 marca 2007 roku – Urząd Miasta w Ełku organizuje konferencje dla ełckich przedsiębiorców zainteresowanych możliwością pozyskania środków z Unii Europejskiej.

Dnia 28 marca br. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Ełku odbędzie się konferencja na temat “Możliwości pozyskania źródeł finansowania projektów ze środków UE w nowym okresie programowania 2007-2013”. Konferencja przeznaczona jest dla przyszłych beneficjentów programów operacyjnych. Uczestnikami seminarium będą przedsiębiorcy z regionu ełckiego zainteresowani możliwością pozyskania środków z Unii Europejskiej.

Organizatorami spotkania są: 
Urząd Miasta Ełku, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Ełku oraz Regionalny System Wspierania Innowacji punkt kontaktowy w Ełku 

Program spotkania:

10:00 -10:15 Przywitanie uczestników, wprowadzenie w tematykę spotkania.

10:15 -12:30 Prezentacja założeń poszczególnych programów operacyjnych. Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Perspektywa czasowa uruchomienia PO. - Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

12:30 -13:00 Prezentacja oferty Banku BGŻ.

13:00 -13:15 Przerwa

13:15 -14:15 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych 

w latach 2007-2013 c.d.- Prezentacja oferty RSWI punkt kontaktowy w Ełku.

Miejsce Konferencji:

Urząd Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk - sala konferencyjna.

Informacja tel. 087-610-92-51 Wydział Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych Inspektor Zbigniew Dąbrowski