Data: 22 Września 2020
Jaśniej na ełckich ulicach

po_wymianie_lamoZakończyła się modernizacja oświetlenia ulicznego w Ełku przeprowadzona w ramach projektu "Jaśniejsze sąsiedztwo". Naszym partnerem w realizacji inwestycji było litewskie miasto Alytus.Unowocześnienie i przebudowa oświetlenia ulicznego w Ełku polegała na wymianie 669 starych energochłonnych opraw rtęciowych o mocy źródeł światła 125W i 250W na energooszczędne oprawy sodowe o mocy 50W, 70W, 100W i 150W. Przeprowadzone działania zwiększą poziom bezpieczeństwa poprzez wzrost natężenia oświetlenia ulicznego oraz wygenerują oszczędności energetyczne, a tym samym wpłyną na powstanie oszczędności finansowych w budżecie miasta. Do tej pory w Ełku funkcjonowało 916 sztuk lamp rtęciowych, z czego 73% w ramach projektu „Jaśniejsze sąsiedztwo" wymieniono na oprawy sodowe. Inwestycja dotyczyła 69 ełckich ulic na terenie całego miasta, głównie na osiedlach Zatorze, Pod Lasem, Jeziorna, Konieczki, Kochanowskiego oraz w Centrum przy ul. Gdańskiej, Toruńskiej, Moniuszki i Konopnickiej.

Wartość całkowita projektu w Ełku i Alytusie to ponad 3, 6 mln. zł, a dofinansowanie w wysokości 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pierwotnie udział Miasta Ełku w projekcie miał wynieść 1,3 mln zł. Dzięki oszczędnościom po przetargu udział wyniósł ok. 800 tys. zł. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to 680 tys. zł, natomiast wkład własny miasta to ok. 120 tys. zł.

Projekt „Jaśniejsze sąsiedztwo" jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
przed_wymiana_lamppo_wymianie_lamp
logo_programu_i_UE