Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Ełckim Obszarze Funkcjonalnym

Data: 19 Września 2020
Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Ełckim Obszarze Funkcjonalnym

zd

Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej dla zadania „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej w Ełckim Obszarze Funkcjonalnym”, w ramach projektu „Przygotowanie dokumentacji technicznej dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”.
Dokumentację przygotowują dwie firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TAROS” Tadeusz Rostkowski z Gdańska oraz Construction & Business Project Sp. z o.o. z Poznania.

Do 27 lutego 2015 r. zostanie przygotowana dokumentacja dla 22 budynków z 9 miejscowości Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego – Ełku, Kalinowa, Prostek, Starych Juch, Nowej Wsi Ełckiej, Starych Krzywych, Stradun, Woszczel i Sypitek.

Wszystkie budynki, dla których powstaje dokumentacja, to budynki użyteczności publicznej - urzędy, ośrodki kultury, szkoły, biblioteka, wiejska świetlica, ośrodek zdrowia, strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej i przedszkole.

Zakres dokumentacji obejmie kompleksową modernizację energetyczną budynków – m.in. ich ocieplenie, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację OZE, w zależności od rzeczywistych potrzeb poszczególnych budynków oraz wniosków płynących z audytów energetycznych.

Po zakończeniu prac związanych z opracowaniem dokumentacji planowane jest pozyskanie dalszych środków na realizację wszystkich zaprojektowanych prac. Przeprowadzenie modernizacji energetycznej w wymienionych wyżej budynkach przyczyni się do redukcji emisji CO2 oraz zwiększenia efektywności energetycznej w Ełckim Obszarze Funkcjonalnym, co jest zbieżne m.in. z celami określonymi w strategii Europa 2020 oraz priorytetami wyznaczonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury 2014-2020.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 („Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

logo_POPT