Raport z konsultacji społecznych „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego”

Data: 18 Września 2020
Raport z konsultacji społecznych „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego”

zd

W dniach 26 września - 30 października 2014 r. przeprowadzone zostały na terenie Ełku konsultacje społeczne „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego”.





Konsultacje prowadzono w sposób pośredni – poprzez formularz konsultacyjny i bezpośredni – poprzez spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 22 października o godzinie 13:00, w Sali Bursztynowej Hotelu Rydzewski w Ełku.

Konsultacje społeczne w/w dokumentu przeprowadzone zostały również w pozostałych gminach, razem z Gminą Miasto Ełk tworzących Ełcki Obszar Funkcjonalny – Gminie Ełk, Gminie Kalinowo, Gminie Prostki i Gminie Stare Juchy.

Podczas konsultacji wniesiono uwagi do dokumentu, zestawienie wszystkich uwag wraz ze sposobem ustosunkowania się do nich znajdują się w raporcie z konsultacji: http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/144/Strategie__raporty__opracowania/


Konsultacje społeczne „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego” prowadzone były w ramach projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 („Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).


logo_POPT