Raport z konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko

Data: 23 Września 2020
Raport z konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko

zd

Na terenie Ełku konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko „Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025" prowadzone były od 3 do 23 października 2014 r.
Konsultacje prowadzono w sposób pośredni – poprzez formularz konsultacyjny i bezpośredni – poprzez spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 16 października o godzinie 10:00, w Sali Bursztynowej Hotelu Rydzewski w Ełku. W spotkaniu wzięło udział 12 osób.

Konsultacje społeczne w/w dokumentu przeprowadzone zostały również w pozostałych gminach, razem z Gminą Miasto Ełk tworzących Ełcki Obszar Funkcjonalny – Gminie Ełk, Gminie Kalinowo, Gminie Prostki i Gminie Stare Juchy.

Podczas konsultacji nie wniesiono żadnych uwag do Prognozy oddziaływania na środowisko „Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025”.

 

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko „Zintegrowanej strategii rozwoju ełckiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2025” prowadzone były w ramach projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 („Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).


logo_POPT