Data: 22 Września 2020
Koniec inwestycji w ZSS w Ełku

Kopia_logo_programu_i_UEZakończyła się inwestycja przy Zespole Szkół Samorządowych w Ełku - budowa budynku gospodarczego.Inwestycja realizowana była w ramach projektu „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.

Zasadniczym działaniem w projekcie było docieplenie budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku oraz Szkoły Podstawowej w Alytusie. Projekt miał zakończyć się 31.03.2014 r., jednak dzięki zgodzie Wspólnego Komitetu Sterującego i Monitorującego Programu Litwa – Polska na wykorzystanie powstałych oszczędności, projekt jest realizowany do końca listopada 2014 r. Oszczędności wykorzystano na budowę budynku gospodarczo – garażowego wraz z budową dojść pieszych, dojazdów oraz parkingów przy Zespole Szkół Samorządowych.

Wcześniej w ramach projektu zostały zrealizowane również inne działania, m.in. konferencje i wizyty studyjne w obu miastach, których tematem przewodnim były technologie energooszczędne stosowane w gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej. W tych wydarzeniach uczestniczyli uczniowie i nauczyciele obu szkół, ok. 200 osób.

Wartość całkowita projektu wynosi ok. 2 340 000 zł, w tym wartość dofinansowania – 1 990 000 zł. Koszty Miasta Ełk w projekcie wynoszą 1 170 000 zł.

Projekt „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych" jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

20141030_095436

logo_programu_i_UE