Konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko

Data: 19 Września 2020
Konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko

zd

GMINA MIASTO EŁK, spełniając wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko „Zintegrowanej strategii rozwoju dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025”.

Konsultacje będą prowadzone w dniach 3-23 października 2014 r.

Uwagi, wnioski, opinie i rekomendacje można zgłaszać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym. Projekt dokumentu dostępny jest:

  • w formie drukowanej – w Wydziale Strategii i Rozwoju UM Ełku (ul. Piłsudskiego 6),
  • na stronie internetowej www.elk.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Ełk w zakładce „Strategie, raporty, opracowania”,

        link: http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/144/Strategie__raporty__opracowania/

Wypełniony formularz można:

  • złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4, pok. 114),
  • wysłać na adres: Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk,
  • przesłać elektronicznie na adres: m.muzylo@um.elk.pl.

 

W ramach konsultacji odbędzie się również spotkanie konsultacyjne. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy 16 października br. do Hotelu Rydzewski przy ul. Armii Krajowej 32, na godz. 10:00. Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są pod numerem telefonu 87 73 26 131/132 lub mailowo: m.muzylo@um.elk.pl.


Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko „Zintegrowanej strategii rozwoju dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025” prowadzone są w ramach projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 („Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

logo_POPT