Konsultacje społeczne projektu "Koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego"

Data: 22 Września 2020
Konsultacje społeczne projektu "Koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego"

zd

26 września rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Prezydent Miasta Ełku zaprasza przedstawicieli samorządu, ełckich instytucji publicznych, lokalnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, mediów oraz wszystkich mieszkańców Ełku zainteresowanych wspieraniem rozwoju lokalnego do udziału w konsultacjach społecznych projektu Koncepcji.Konsultacje będą prowadzone od 26 września do 30 października 2014 r.

Uwagi, wnioski, opinie i rekomendacje można zgłaszać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym. Projekt dokumentu dostępny jest:

  • w formie drukowanej – w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 6),
  • na stronie internetowej www.elk.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Ełk w zakładce „Strategie, raporty, opracowania”:

http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/144/2954/Konsultacje_spoleczne_projektu__Koncepcji_zagospodarowania_przestrzennego_dla_Elckiego_Obszaru_Funkcjonalnego/

Wypełniony formularz można:

  • złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4, pok. 114),
  • wysłać na adres: Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk,
  • przesłać elektronicznie na adres: m.muzylo@um.elk.pl.

 

W ramach konsultacji odbędzie się również spotkanie konsultacyjne. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy 22 października br. do Hotelu Rydzewski przy ul. Armii Krajowej 32, na godz. 13:00. Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są pod numerem telefonu 87 73 26 131/132 lub mailowo: m.muzylo@um.elk.pl.

Koncepcja ma na celu stworzenie spójnej wizji zagospodarowania przestrzennego oraz projektu rozmieszczenia funkcji, zapewniających zrównoważony rozwój i sprawną koordynację polityki przestrzennej dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego, który obejmuje obszar powiatu ełckiego: miasto Ełk oraz gminy wiejskie: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy.

Dokument opisuje warunki występujące w EOF pod względem struktury przestrzennej, jakości życia, systemu komunikacji i infrastruktury technicznej czy turystyki i dziedzictwa kultury, a w drugiej części wskazuje wizję i kierunki rozwoju przestrzennego całego obszaru w ciągu najbliższych lat.

 

Konsultacje społeczne projektu „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego” prowadzone są w ramach projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 („Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).


logo_POPT