Trwa wymiana okien przy SP nr 9 i Gim nr 3

Data: 19 Września 2020
Trwa wymiana okien przy SP nr 9 i Gim nr 3

Darek3W połowie września 2014 r. rozpoczęto wymianę 230 okien na energooszczędne w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 9 oraz Gimnazjum Nr 3 w Ełku. Inwestycja to efekt projektu „Współpraca w zakresie oszczędzania energii – podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013.


Dodatkowe prace związane z wymianą stolarki okiennej możliwe były dzięki oszczędnościom przy budowie boiska wielofunkcyjnego oraz budynku szatniowego.

Projekt realizowany jest przez Miasto Ełk w partnerstwie z litewskim Miastem Alytus oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Alytusie, w okresie od 1.10.2012 r. do 30.11.2014 r.

Równolegle w Alytusie w wyniku realizacji projektu modernizowany został mały basen w Centrum Sportu i Rekreacji z zastosowaniem solarów słonecznych do podgrzewania wody w małym i dużym basenie. W ramach projektu przeprowadzone zostały działania, które przyczyniły się do realizacji celu projektu, m.in. wymiana sportowa dzieci i młodzieży. W wymianach sportowych łącznie uczestniczyło 288 dzieci i młodzieży z Alytusa oraz z Ełku. W ramach projektu Gmina Miasto Ełk zakupiła uczestnikom wymian ubiór oraz sprzęt sportowy.

Całkowita wartość projektu wynosi 559 245,60 EURO, w tym suma dofinansowania – 475 358,76 EURO. Koszty Miasta Ełk w projekcie wynoszą 34 301,11 EURO.

Projekt „Współpraca w zakresie oszczędzania energii – podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski" jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Darek_1Darek_2