Data: 27 Czerwca 2019
BIAŁA LILIA WODNA

Symbole Ełku wywodzą się ze świata przyrody. Nazwę swą miasto przyjęło od rzeki, zwanej dawniej w języku jaćwieskim Łek.


Słowo to we wspomnianym języku oznaczało białą lilię wodną. Obecna nazwa wynikająca z przestawienia głosek - pochodzi z XIX w. Do dziś Ełk kojarzy się z tą nazwą, ze względu na nieskażone środowisko naturalne, oraz na politykę proekologiczną, do której przykłada się w naszym mieście szczególną uwagę.