Szkolenia z zakresu oszczędzania energii

Data: 18 Września 2020
Szkolenia z zakresu oszczędzania energii

logo_Elk_Tu_WracamW dniach 26 i 27 sierpnia 2014 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku przy ul. Parkowej 12 odbyło się szkolenie dla pracowników jednostek samorządowych Gminy Miasta Ełk w zakresie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w sprawie wytycznych i zasad opracowywania przetargów z uwzględnieniem kryterium efektywności energetycznej.


Szkolenie było przeprowadzone w ramach projektu pn.: „Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 roku (SEAP)", który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Głównym działaniem w ramach projektu jest aktualizacja dokumentu „Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 roku (SEAP)". Dokument ten opisuje zużycie energii oraz związaną z tym emisję CO2 w wybranych obszarach miasta – w budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkaniowych, usługowych, transporcie, oświetleniu ulicznym oraz wskazuje działania jakie są konieczne do podjęcia w celu zmniejszenia zużycia energii i emisji CO2. Szkolenie miało na celu wskazanie sposobów ograniczania zużycia energii oraz prowadzenia jej monitoringu, a także prawidłowego opracowywania przetargów związanych m.in. z termomodernizacją budynków.

cig_loga