Data: 22 Września 2020
Modernizacja oświetlenia ulicznego

logo_Elk_Tu_WracamRozpoczęła się modernizacja oraz wymiana opraw ulicznych i źródeł światła na terenie Ełku w ramach projektu „Jaśniejsze sąsiedztwo" (Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013).


Projekt realizowany jest przez Miasto Ełk w partnerstwie z Miastem Alytus (Litwa), w okresie do 31.12.2014.

Celem projektu jest wsparcie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego poprzez wspólną realizację działań związanych z oszczędzaniem energii w miastach Ełk i Alytus. Głównym działaniem w projekcie jest wymiana lamp ulicznych w Ełku oraz Alytusie.

2 września została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Ełku będzie polegała na wymianie starych energochłonnych opraw rtęciowych o mocy źródeł światła 125W i 250W, na energooszczędne oprawy sodowe o mocy 50W, 70W, 100W i 150W, wymianie wysięgników, przewodów zasilających, tabliczek zaciskowych i bezpiecznikowych.

Wartość całkowita projektu wynosi 905 tys. euro, w tym wartość dofinansowania – 770 tys. euro. Koszty Miasta Ełk w projekcie wynoszą 328 tys. euro.

Projekt „Jaśniejsze sąsiedztwo" jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

logo_programu_i_UE1