Data: 22 Września 2020
Nowe przedsiębiorstwa w Ełku

zd

Szesnaście osób rozpocznie w Ełku działalność gospodarczą dzięki wsparciu z projektu „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości”.Biuro zaoferowało kompleksowe wsparcie doradcze osobom ubiegającym się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pod nazwą „Mój cel – przedsiębiorczość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Powiat Gołdapski.

Wszystkie chętne osoby mogły skorzystać z pomocy Biura Wspierania Przedsiębiorczości w Ełku, prowadzonego przez Miasto Ełk w ramach projektu współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Wsparcie obejmowało wiele godzin bezpłatnego indywidualnego doradztwa w zakresie przygotowania oraz oceny formalnej i merytorycznej biznesplanu i wniosku o dofinansowanie działalności, opracowania koncepcji firmy, organizacyjno-prawnych oraz finansowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej itp.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zapisy na doradztwo: tel. 668 00 47 48 lub e-mail: doradztwo.wsparcie@wp.pl.

 

Projekt „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Wartość projektu wynosi 204 946,18 euro, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 184 451,56 euro (90%).


logaLTPLRU