W Ełku odbędzie się konferencja na temat rozwoju lotnictwa w Północno - Wschodniej Polsce.

Data: 20 Września 2020
W Ełku odbędzie się konferencja na temat rozwoju lotnictwa w Północno - Wschodniej Polsce.

zdDnia 10 czerwca w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku przy ul. Podmiejskiej 5 odbędzie się konferencja „Lotnisko lokalne w okolicach Ełku szansą rozwoju Północno – Wschodniej Polski” organizowana przez Miasto Ełk, w ramach realizacji projektu „Odlotowa Polska Wschodnia”.


Konferencja zaplanowana jest w godzinach: 10:00 – 15:00. Podczas konferencji zostanie zaprezentowany projekt, oferty inwestycyjne miast partnerskich: Ełku, Chełma i Krosna i wygłoszone prelekcje w zakresie rozwoju lotnictwa w Północno - Wschodniej Polsce:

  • Koncepcja budowy lotniska lokalnego w okolicach Ełku – warianty lokalizacyjne, etapy inwestycji - mgr inż. Ryszard Zaremba, Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT sp. z o.o.
  • Projekt lotniska lokalnego w okolicach Ełku – projektowana infrastruktura,  uwarunkowania środowiskowe - Pan Michał Wierzykowski, Pracownia INWESTPROJ.
  • Wpływ rozwoju lotniska lokalnego w okolicach Ełku na aktywizację gospodarczą regionu oraz zdobywanie uprawnień lotniczych przez mieszkańców Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego, możliwości współpracy z lotniskami lokalnymi i portami regionalnymi  - mgr inż. Ryszard Brodowski, Doradca Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do roku 2012.
  • Możliwe sposoby generowania przychodów z działalności około lotniskowej, a także możliwości finansowania przedsięwzięć lotniskowych - Pan Wiktor Wójcik – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
  • Lotnisko jako czynnik wpływający na tworzenie nowych ofert inwestycyjnych i rozwój przedsiębiorstw, a także rozwój turystyki lotniczej - mgr  inż. Andrzej Korzeniowski – Radca Ministra w Ministerstwie Infrastruktury do 2013 r.
  • Lotnisko jako czynnik rozwoju ruchu turystycznego na przykładzie lotniska w Kętrzynie - Pan Stanisław Tołwiński, Prezes Aeroklubu Krainy Jezior.

Projekt pn. „Odlotowa Polska Wschodnia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

rozwoj_polski_wschod UEEFRR_L-kolor-1