Uczniowie Gimnazjum nr 4 wzięli udział w polsko-rosyjskiej wymianie.

Data: 18 Września 2020
Uczniowie Gimnazjum nr 4 wzięli udział w polsko-rosyjskiej wymianie.

wymiana1W dniach 28 – 30 maja br. Urząd Miasta Ełku zorganizował uczniom Gimnazjum nr 4 w Ełku 3 dniowy wyjazd do Ozierska w Obwodzie Kaliningradzkim.


To kolejna wymiana realizowana w ramach projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy” współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa - Polska – Rosja 2007-2013. Tegoroczna wycieczka rozpoczęła się od spotkania z Merem Administracji Miasta Oziersk Vladislavem Nikonorovem, który serdecznie przywitał opiekunów wycieczki, młodzież z Gimnazjum nr 4 i tłumacza języka rosyjskiego. Uczestnicy wymiany mieli okazję zapoznać się z miastem Oziersk, nową kulturą, mieszkańcami i walorami turystycznymi tego rejonu. Wśród licznych atrakcji przygotowanych przez gospodarzy znalazły się min. gra intelektualna z rówieśnikami w szkole w Oziersku, wizyta w Domu Polskim, zajęcia sportowe oraz zabawa w parku linowym w Oziersku – ta atrakcja pomimo niesprzyjającej pogody dostarczyła uczestnikom wycieczki wielu niezapomnianych wrażeń.

wymiana

Organizowane wymiany w ramach projektu to źródło nowych doświadczeń zarówno dla młodzieży, jak i dla opiekunów. To okazja do poznania nowych zwyczajów jak i ciekawych ludzi.
W tym roku Urząd Miasta Ełku zorganizuje jeszcze jedną wymianę grupy młodzieży do Ozierska.

Informacji nt. projektu udziela:
Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku ,
ul. Piłsudskiego 6, I piętro, pok. nr 103/104,
Emilia Pachucka, tel. 87 73 26 131, e-mail: e.pachucka@um.elk.pl

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 915 013, 83 zł (458 268,84 Euro).
Kwota dofinansowania to: 1 723 512,42 zł (412 441,95 Euro).
Wkład własny miast jest następujący: Miasto Ełk – 101 214,72 zł (24 221 Euro),
Miasto Oziersk – 90 286,69 zł (21 605,89 Euro).

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 is co-financed with funds from the European Union

Beneficjent: Gmina Miasto Ełk                                                                    

Urząd Miasta Ełku

Ul. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk

Tel. 87 73 26 200

Fax. 87 73 26 230

www.elk.pl

Unia Europejska składa się z 28 krajów członkowskich, które zdecydowały stopniowo łączyć swoją wiedzę, zasoby i przyszłość. Wspólnie, podczas trwającego 50 lat procesu zbudowały one strefę stabilności, demokracji oraz zrównoważonego rozwoju zachowując kulturową różnorodność, tolerancję i indywidualne wolności. Unia Europejska jest zdecydowana dzielić się swoimi osiągnięciami oraz wartościami z państwami i społecznościami spoza jej granic.

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa  i Partnerstwa LItwa-Polska-Rosja 2007-2013 ma na celu wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego po obu stronach granicy między UE i Rosją, odpowiadając na wspólne wyzwania i problemy oraz promując współpracę między społeczeństwami. W ramach Programu nie działające dla zysku podmioty prawne z litewskich i polskich regionów przygranicznych oraz z całego Obwodu Kaliningradzkiego wdrażają wspólne projekty współfinansowane przez UE

“Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej*, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013*. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Miasta Ełku i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.”


loga_LT-Pl-Ru