Raport z konsultacji społecznych projektu „Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025”.

Data: 22 Września 2020
Raport z konsultacji społecznych projektu „Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025”.

zgjcie_MonikiKonsultacje prowadzone były we wszystkich gminach tworzących Ełcki Obszar Funkcjonalny: w Mieście Ełk oraz gminach wiejskich: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy.


W Ełku konsultacje trwały od 14 kwietnia do 18 maja 2014 r. Prowadzono je w dwóch formach:

- pośredniej – poprzez formularz konsultacyjny, wpłynęły 4 formularze z uwagami,

- bezpośredniej – poprzez spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 8 maja w Urzędzie Miasta Ełku.

 Na spotkanie konsultacyjne zaproszeni zostali mieszkańcy Ełku, przedstawiciele ełckich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Spotkanie prowadzone było metodą open space, wzięły w nim udział 64 osoby.

 Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu z konsultacji.

Konsultacje społeczne projektu „Zintegrowanej strategii rozwoju ełckiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2025” prowadzone są w ramach projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 („Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

logo_POPT