Koncepcja zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego

Data: 19 Września 2020
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego

zd 15 maja 2014 r. odbyło się spotkanie partnerów projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego” z firmą Budplan Sp. z o.o. – wykonawcą koncepcji zagospodarowania przestrzennego EOF.


Koncepcja jest kolejnym dokumentem strategicznym, po „Diagnozie i delimitacji Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego” i „Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025”, tworzonym w projekcie i mającym na celu wsparcie władz i innych aktorów lokalnego rozwoju w stosowaniu zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów całego obszaru.

Celem opracowania jest stworzenie spójnej wizji zagospodarowania przestrzennego oraz projektu rozmieszczenia funkcji, zapewniających zrównoważony rozwój i sprawną koordynację polityki przestrzennej dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym.

W kolejnym etapie realizacji projektu przygotowana zostanie dokumentacja techniczna dla wspólnego przedsięwzięcia „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej w ełckim obszarze funkcjonalnym”. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 („Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).


logo_POPT