Nowe miejsca do aktywnego wypoczynku i więcej zieleni w Ełku

Data: 23 Września 2020
Nowe miejsca do aktywnego wypoczynku i więcej zieleni w Ełku

Park_Kopernika

Dwa hektary zdegradowanych i niezagospodarowanych terenów w centrum Ełku zostanie zamienionych na park spełniający funkcje edukacyjne, rekreacyjne, sportowe i wypoczynkowe.


Na ogłoszony przez miasto przetarg wpłynęły 2 oferty, z których wyłoniony został wykonawca - konsorcjum firm: NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński (z miejscowości Pasym) oraz Palmett Markowe Ogrody s. c. Marek Stefański, Bartłomiej Gasparski (Warszawa). Zgodnie z założeniami wybrana firma opracuje projekt techniczny i wybuduje park Kopernika oraz rekreacyjny do 30 września 2014 r. w oparciu o dostarczony przez Urząd Miasta program funkcjonalno-użytkowy.

W ramach realizacji projektu „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych w mieście” zagospodarowane zostaną zniszczone i niezagospodarowane tereny komunalne znajdujące się w pobliżu rzeki Ełk i jeziora Ełckiego. Nadane zostaną im nowe funkcje. Wybudowany zostanie park edukacyjny – Park Kopernika (przy ul. Wojska Polskiego w pobliżu mostu na rzece Ełk) oraz park rekreacyjno-sportowy przy ul. Parkowej (za skate-parkiem). W obydwu parkach zasadzonych zostanie ponad 13 tysięcy roślin: krzewów, bylin oraz drzew. Projekt ma przyczynić się do podniesienia atrakcyjności Ełku zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów.

Dokumentacja projektowa przewiduje realizację przedsięwzięcia w pięciu etapach: etap I Park Edukacyjny, etap II Park Rekreacyjny, etap III południowy brzeg rzeki, etap IV kładka piesza, etap V renowacja ciągu rowerowego i pieszego oraz budowa drogi dojazdowej do terenów LOK Ełk.

W części rekreacyjnej znajdować się będzie bieżnia o długości 390m oraz cztery stanowiska treningowe z elementami do ćwiczeń siłowych i sprawnościowych. Poza tym projektuje się przestrzeń do wypoczynku biernego, poprzez zastosowanie zieleni niskiej i elementów małej architektury: stoły piknikowe, huśtawki, elementy zabaw dla dzieci.

W części edukacyjnej wykonany zostanie układ planetarny w formie 10 kul granitowych, w kolorach poszczególnych planet. Na podbudowie kuli zapisane zostaną informacje dotyczące planety, natomiast w ciągach pieszych między planetami zostaną opisane odległości. W centralnej części parku zostaną zbudowane place zabaw dla dzieci w formie układu planetarnego „Mały Wóz” i „Wielki Wóz”. Elementem podkreślającym funkcję parku będzie siedząca na ławeczce postać Mikołaja Kopernika.

Całkowity koszt projektu wynosi: 3 611 072,38 zł, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 2 370 322,35 zł

Termin zakończenia projektu – wrzesień 2014r.

loga_RPO