Konsultacje społeczne projektu strategii ełckiego obszaru funkcjonalnego

Data: 20 Września 2020
Konsultacje społeczne projektu strategii ełckiego obszaru funkcjonalnego

zd

14 kwietnia rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu „Zintegrowanej strategii rozwoju ełckiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2025”.


Prezydent Miasta Ełku zaprasza przedstawicieli samorządu, instytucji publicznych, lokalnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, mediów oraz wszystkich mieszkańców Ełku zainteresowanych wspieraniem rozwoju lokalnego, do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Zintegrowanej strategii rozwoju ełckiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2025”.

Konsultacje będą prowadzone od 14 kwietnia do 18 maja 2014 r.

Uwagi, wnioski, opinie i rekomendacje można zgłaszać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym. Projekt dokumentu wraz z formularzem dostępny jest:

Wypełniony formularz można:

  • złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4, pok. 114),
  • wysłać na adres: Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk,
  • przesłać elektronicznie na adres: m.muzylo@um.elk.pl.

W ramach konsultacji odbędzie się również konferencja „Strategiczne kierunki rozwoju ełckiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2025”. Zapraszamy 8 maja, o godz. 10:00, do Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4 (duża sala konferencyjna). 

Prace nad „Zintegrowaną strategią rozwoju ełckiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2025” trwają od stycznia 2014 r. i biorą w nich udział przedstawiciele wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład ełckiego obszaru funkcjonalnego: Miasta Ełk, Gmin: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy oraz Powiatu Ełckiego. Gotowy dokument będzie podstawą do wyznaczania kierunków rozwoju całego obszaru w długim okresie oraz ubiegania się o środki zewnętrzne na finansowanie różnorodnych przedsięwzięć.

 

Konsultacje społeczne projektu „Zintegrowanej strategii rozwoju ełckiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2025” prowadzone są w ramach projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 („Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).logo_POPT