Data: 19 Września 2020
Nowy program unijny

zd8 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, który do 10 kwietnia 2014 r. zostanie skierowany do Komisji Europejskiej.


Nowy program będzie w dużym stopniu różnił się od RPO obowiązującego w latach 2007 – 2013. W projekcie dokumentu zaplanowano 12 osi priorytetowych – pomoc techniczna i 11 osi merytorycznych, na które przewidziano środki finansowe:

1.    Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - 310,3 mln euro,
2.    Kadry dla gospodarki - 84,6 mln euro,
3.    Regionalny Rynek Pracy - 257,3 mln euro,
4.    Infrastruktura transportowa - 212,4 mln euro,
5.    Efektywność energetyczna - 246,7 mln euro,
6.    Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów - 147,3 mln euro,
7.    Kultura i dziedzictwo - 51,9 mln euro, 
8.    Obszary wymagające rewitalizacji - 64,8 mln euro,
9.    Cyfrowy region - 86,3 mln euro,
10.    Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych  - 80,4 mln euro,
11.    Włączenie społeczne - 126,5 mln euro.

Z osi merytorycznych i pomocy technicznej zostaną wyodrębnione środki, które trafią do trzech największych miast naszego województwa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych: Olsztyn otrzyma 58,4 mln euro, Elbląg 36,8 mln euro a Ełk 17,9 mln euro. Podział środków został zróżnicowany ze względu na liczbę mieszkańców. Ełk, Olsztyn i Elbląg wraz ze swoimi partnerami przygotowały strategie z zapisami przedsięwzięć, które będą walczyły o środki finansowe z RPO 2014 – 2020 i Programu Polska Wschodnia oraz PO Infrastruktura i Środowisko.

Zobacz prezentację nowego programu  (źródło: http://portal.warmia.mazury.pl)

W załączeniu projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz informacja o stanie spelnienia warunków wstepnych dla RPO.