Konsultacje społeczne Strategii ZIT MOF Ełk

Data: 23 Września 2020
Konsultacje społeczne Strategii ZIT MOF Ełk

zdPrezydent Miasta Ełku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 i Mandatu negocjacyjnego Związku ZIT MOF Ełk w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury
na lata 2014-2020.


Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 24 marca do 14 kwietnia 2014 r. Uwagi, wnioski, opinie, rekomendacje od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów z terenu Miasta Ełk i Gminy Ełk można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym.
Wypełniony formularz należy:
•    złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pok. 114,
•    wysłać na adres: Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk,
•    przesłać elektronicznie na adres a.lemieszonek@um.elk.pl.
W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Miasta Ełk i Gminy Ełk oraz przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje z terenu obu Gmin. Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna jest w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku.
Projekty przedmiotowych dokumentów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Ełk w zakładce : „Strategie, raporty, opracowania” oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ełk.
Link do dokumentów:
http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/144/Strategie__raporty__opracowania/