Data: 18 Września 2020
Wydłużenie projektu

noweProjekt „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych", którego zasadniczym działaniem było docieplenie budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku będzie realizowany do 30.11.2014 r.


Projekt miał zakończyć się 31.03.2014 r., jednak dzięki zgodzie Wspólnego Komitetu Sterującego i Monitorującego Programu Litwa – Polska na wykorzystanie powstałych oszczędności, projekt będzie realizowany do końca listopada br. Oszczędności zostaną wykorzystane na budowę budynku gospodarczo – garażowego wraz z budową dojść pieszych, dojazdów oraz parkingów przy Zespole Szkół Samorządowych.

Projekt, którego celem jest wsparcie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego poprzez wspólną realizację działań związanych z oszczędzaniem energii w miastach Ełk i Alytus, realizowany jest w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Alytusie (Litwa). Główne działania dotychczas zrealizowane, a także zasadnicza część kosztów w projekcie związana była z termomodernizacją Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku oraz Szkoły Podstawowej w Alytusie. W ełckiej szkole wykonane zostało m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz wykonanie elewacji budynku. Inwestycja przyczyniła się do zmniejszenia kosztów energii, zapewniła odpowiednią temperaturę wewnątrz budynku, a także bardziej komfortowe, a tym samym efektywne nauczanie i uczenie się. W ramach projektu zostały zrealizowane również inne działania, które przyczyniły się do realizacji celu projektu, m.in. konferencje i wizyty studyjne w obu miastach, których tematem przewodnim były technologie energooszczędne stosowane w gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej. W tych wydarzeniach uczestniczyli uczniowie i nauczyciele obu szkół, ok. 200 osób.

Wartość całkowita projektu wynosi ok. 2 340 000 zł, w tym wartość dofinansowania – 1 990 000 zł. Koszty Miasta Ełk w projekcie wynoszą 1 170 000 zł.

Projekt „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych" jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

budynek_szkoy_po14






logo_lt-pl_kolor