Prace nad Strategią rozwoju EOF na lata 2014-2025

Data: 22 Września 2020
Prace nad Strategią rozwoju EOF na lata 2014-2025

zd

Prezydent Miasta Ełku, Wójtowie Gmin: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy oraz Starosta Ełcki zapraszają przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych, lokalnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, mediów oraz wszystkich mieszkańców, zainteresowanych wspieraniem rozwoju lokalnego, do udziału w pracach nad Strategią rozwoju ełckiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2025.
Ełcki obszar funkcjonalny obejmuje gminę miejską Ełk oraz gminy wiejskie: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy.

W ramach prac nad Strategią zorganizowane zostaną konferencje robocze:

26 marca 2014                   Stare Juchy (Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mazurska 11)

27 marca 2014                   Kalinowo (Gminny Ośrodek Kultury, ul. Mazurska 8)

28 marca 2014                   Straduny (Centrum Kultury Gminy Ełk, ul. Kajki 10/3)

Program konferencji:

09.30 - 10.00                          Rejestracja uczestników

10.00 - 14.00                          Obrady, w tym:

  • prezentacja efektów prac nad Strategią,
  • warsztaty prowadzone metodą Open Space.

Na etapie konsultacji społecznych odbędą się również konferencje upowszechniające:

24 kwietnia 2014               Prostki (urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B)

8 maja 2014                        Ełk (Urząd Miasta Ełku, duża sala konferencyjna, ul. Piłsudskiego 4)

  Informacji na temat konferencji udzielają oraz zgłoszenia na konferencje przyjmują pracownicy Instytutu Transferu Wiedzy i Innowacji sp. z o.o. (e-mail: biuro@itwi.pl, tel.: 85-688-59-08)

Liczba miejsc ograniczona

Prace nad „Strategią rozwoju ełckiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2025” odbywają się w ramach projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 („Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

logo_POPT