Trwają prace nad strategią rozwoju ełckiego obszaru funkcjonalnego

Data: 23 Września 2020
Trwają prace nad strategią rozwoju ełckiego obszaru funkcjonalnego

zdj_6_spotk_6_07022014

Od stycznia tego roku toczą się prace nad zintegrowaną strategią rozwoju dla ełckiego obszaru funkcjonalnego (EOF) na lata 2014-2025. Strategia to jeden z dokumentów, jakie powstaną w wyniku realizacji projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.W szkoleniach i spotkaniach, na których wypracowywane są poszczególne elementy strategii, biorą udział przedstawiciele wszystkich jednostek wchodzących w skład ełckiego obszaru funkcjonalnego: Miasta i Gminy Ełk, Gmin: Kalinowo, Prostki i Stare Juchy oraz Powiatu Ełckiego. Intensywność prac jest bardzo duża, bo czasu na przygotowanie dokumentu jest niewiele, a jest on bardzo istotny dla właściwego przygotowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla EOF, która stanowi kolejne działanie projektu.

Szkolenia i spotkania będą odbywały się do marca, następnie zorganizowanych zostanie pięć konferencji – w Ełku oraz gminach: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy, na których do wspólnej pracy zostaną zaproszeni przedstawiciele lokalnych społeczności. Projekt strategii zostanie poddany konsultacjom społecznym oraz strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Kolejny etap projektu to przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla EOF oraz dokumentacji technicznej dla wybranego przedsięwzięcia, istotnego z punktu rozwoju całego obszaru. Projekt zakończy się w marcu 2015 roku.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 („Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).logo_POPT