Konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020

Data: 23 Września 2020
Konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020

zdMarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na konsultacje społeczne projektu Programu organizowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Regionalny Program Operacyjny będzie głównym instrumentem prowadzenia polityki rozwoju województwa na lata 2014 - 2020. Konsultacje odbędą się dnia 31 stycznia 2014 r. o godz. 12:45.

                                                                        PROGRAM
12:45 - 13:30
Rejestracja uczestników, lunch
13:30 - 14:00 Powitanie uczestników i wstęp
                       Pan Jarosław Marek słoma - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
14:00 - 15:00 Regionalny Program Operacyjny warmia i Mazury na lata 2014 - 2020 - projekt
                       Pani Lidia Wójtowicz - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu                                               Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
15:00 - 16:15 Dyskusja

Dokładne miejsce spotkania zostanie przesłane wraz z potwierdzeniem miejsca rejestracji.

Instytucje zainteresowane uczestnictwem w konsultacjach społecznych powinny dokonać zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym dostępnym pod adresem: http://www.warmia.mazury.pl/pl/component/content/article/202-wrota-warmii-i-mazur/rozwoj-regionu/aktualnosci/1914-konsultacje-spoleczne-projektu-rpo-warmia-i-mazury-na-lata-2014-2020 pod nazwą "FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Ełk przedsiębiorcy"

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 28 stycznia 2014 r. wysyłając formularz zgłoszeniowy faksem na numer (089) 521 93 09 bądź drogą elektoniczną na adres: dpr@warmia.mazury.pl