COACHING INDYWIDUALNY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z EŁKU

Data: 23 Września 2020
COACHING INDYWIDUALNY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z EŁKU

zd

COACHING INDYWIDUALNY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z EŁKU

 

w ramach projektu „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.


Coaching ma na celu pomoc w reintegracji zawodowej i społecznej uczestników. W trakcie sesji trener przy współpracy z uczestnikiem dokona analizy jego sytuacji, próbując zidentyfikować problemy i ograniczenia, które powstrzymują go przed realizacją jego planów zawodowych, oraz pomoże mu wypracować pożądane rozwiązanie problemu przy wykorzystaniu już posiadanych przez uczestnika wiedzy i umiejętności. Celem opieki trenerskiej jest wsparcie osoby podczas poszukiwania pracy i wyboru kierunku rozwoju zawodowego. W wyniku realizacji procesu coachingu uczestnik powinien zdobyć umiejętności podejmowania świadomych, ukierunkowanych na rozwój kariery działań, które pomogą mu w znalezieniu zatrudnienia.

 

Coaching zostanie zorganizowany w 3 cyklach (możliwe są niewielkie przesunięcia w terminach):

I cykl: styczeń – kwiecień/maj 2014 r.

II cykl: maj - sierpień 2014 r.

III cykl: wrzesień – grudzień 2014 r.

 

W każdym cyklu z coachingu będzie mogło skorzystać 5 osób bezrobotnych, dla każdej osoby zorganizowanych zostanie 15 cotygodniowych indywidualnych sesji coachingowych (po 90 minut, w tym 15-minutowa przerwa).

 

Uczestnicy każdego cyklu coachingu wezmą również udział w dwóch szkoleniach, zorganizowanych w drugim i trzecim miesiącu danego cyklu. Tematyka szkoleń obejmie zakładanie własnej działalności gospodarczej oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

 

Głównym kryterium naboru uczestników do projektu jest kolejność zgłoszeń, jednak każdy kandydat, przed rozpoczęciem udziału w projekcie, spotka się z trenerem, który przedstawi mu założenia coachingu oraz oceni jego motywację i oczekiwania. Dopiero na tej podstawie kandydat, przy wsparciu trenera, podejmie ostateczną decyzję o przystąpieniu do projektu.

 

Trener opracuje dla każdego uczestnika indywidualny program coachingu. Udział w całym cyklu coachingu oraz zaplanowanych szkoleniach będzie potwierdzony certyfikatem.

 

Zapraszamy osoby bezrobotne z Ełku, zainteresowane udziałem w projekcie, do zgłaszania się do Biura Wspierania Przedsiębiorczości:

- osobiście – Ełk, ul. Małeckich 3, lok. 12 (I piętro),

- telefonicznie – 87 73 26 132 lub 167,

- mailowo – m.muzylo@um.elk.pl.

COACHING JEST BEZPŁATNY. LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!
logo_2_monia