„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Miasta Ełku”

Data: 22 Września 2020
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Miasta Ełku”

zd

Miasto Ełk pozyskało refundację środków poniesionych na budowę i modernizację odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.


Zadania przedstawione do refundacji realizowane były na terenie Ełku w latach 2007-2011. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował modernizację starej sieci wodociągowej (ul. Piękna – 316 mb, ul. Sikorskiego – 885 mb), budowę sieci wodociągowej (ul. Tuwima – 815 mb, os. Jeziorna – 700 mb), a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Piękna – 344,5 mb, ul. Tuwima – 819 mb, ul. Sikorskiego – 182,5 mb, os. Jeziorna – 520 mb).

Dzięki realizacji poszczególnych inwestycji ok. 2000 ełczan skorzystało z podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej i sanitarnej. Efektem rzeczowym projektu jest 1,8 km wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, 1,5 km wybudowanej sieci wodociągowej oraz 1,2 km zmodernizowanej sieci wodociągowej.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Koszt całkowity projektu wyniósł 2.461.025,60 PLN, natomiast kwota dofinansowania 1.712.338,86 PLN, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.

logo_infrastruktura