Data: 20 Września 2020
Modernizacja oświetlenia ulicznego

zdRozpoczęła się realizacja projektu „Jaśniejsze sąsiedztwo” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013.


Projekt realizowany będzie przez Miasto Ełk w partnerstwie z Miastem Alytus (Litwa), w okresie do 31.12.2014.

Celem projektu jest wsparcie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego poprzez wspólną realizację działań związanych z oszczędzaniem energii w miastach Ełk i Alytus. Głównym działaniem w projekcie będzie modernizacja oraz wymiana opraw ulicznych i źródeł światła na terenie Ełku oraz Alytusa. W ramach projektu zostaną podjęte również inne działania, które przyczynią się do realizacji celu projektu, m.in. organizacja wydarzeń w obu miastach, których tematem przewodnim będą technologie umożliwiające oszczędzanie energii.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Ełku będzie polegała na wymianie starych energochłonnych opraw rtęciowych o mocy źródeł światła 125W i 250W, na energooszczędne oprawy sodowe o mocy 50W, 70W, 100W i 150W z zastosowaniem elektronicznych układów zapłonowych, wymianie wysięgników, przewodów zasilających, tabliczek zaciskowych i bezpiecznikowych.

Wartość całkowita projektu wynosi 905 tys. euro, w tym wartość dofinansowania – 770 tys. euro. Koszty Miasta Ełk w projekcie wynoszą 328 tys. euro.

Projekt „Jaśniejsze sąsiedztwo” jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

lt-pl