Dobiegają końca prace nad ostatecznym kształtem dokumentu „Diagnoza i delimitacja ełckiego obszaru funkcjonalnego”.

Data: 18 Września 2020
Dobiegają końca prace nad ostatecznym kształtem dokumentu „Diagnoza i delimitacja ełckiego obszaru funkcjonalnego”.

Jest to pierwszy z dokumentów, jakie powstaną w wyniku realizacji wspólnego projektu przez Gminę Miasto Ełk i partnerów – gminy: Ełk, Kalinowo, Stare Juchy i Prostki oraz Powiat Ełcki.Opracowanie dokumentu było poprzedzone badaniami, których celem była identyfikacja powiązań w ramach ełckiego obszaru funkcjonalnego. Powstała w wyniku badań diagnoza posłuży jako punkt wyjścia do budowy dalszych dokumentów strategicznych dla wspomnianego obszaru.

Powoli rozpoczyna się realizacja kolejnego etapu projektu, jakim będzie opracowanie „Strategii rozwoju wraz z planem operacyjnym dla ełckiego miejskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2025". Na początku grudnia został wyłoniony wykonawca zadania – konsorcjum firm z Białegostoku, w skład którego weszły: Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji Sp. z o.o., Centrum Wspierania Rozwoju Gospodarczego i Społecznego im. K. Brzostowskiego oraz Ekoinwestycje Sp. z o.o.

Proces tworzenia strategii będzie w pełni uspołeczniony, dlatego już teraz zapraszamy wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane udziałem w pracach nad dokumentem, do śledzenia stron internetowych wszystkich gmin partnerskich – informacje o konferencjach otwartych dla mieszkańców będą się pojawiały na bieżąco.

Strategia tworzona jest w ramach projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 („Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

logo_POPT