Zakończyła się termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych

Data: 22 Września 2020
Zakończyła się termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych

budynek_szkoy_poPrace polegały na ociepleniu ścian zewnętrznych budynków szkoły oraz stropodachów


Inwestycja trwała od maja do października tego roku i pochłonęła 680 tys. zł, z czego 85 proc. to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013. Wcześniej w budynku szkoły wymieniono źródło energii, stare kotły węglowe na kotły na biomasę.

Celem realizacji inwestycji jest zmniejszenie zapotrzebowania budynków na ciepło, a co za tym idzie obniżenie wydatków na ogrzewanie oraz pobór ciepłej wody użytkowej. Zapewnienie odpowiedniej temperatury wewnątrz budynków pozwoli na bardziej komfortowe, a tym samym efektywne nauczanie i uczenie się. Istotnym efektem realizacji tej inwestycji jest również ochrona środowiska dzięki zmniejszeniu emisji CO2 do atmosfery.

Projekt „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych” jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

logo_lt-pl