Uczniowie Gimnazjum nr 1 wzięli udział w polsko-rosyjskiej wymianie

Data: 19 Września 2020
Uczniowie Gimnazjum nr 1 wzięli udział w polsko-rosyjskiej wymianie

gimnazjum1-2Urząd Miasta Ełku zorganizował gimnazjalistom 3-dniowy wyjazd do Ozierska w obwodzie kaliningradzkim w ramach polsko-rosyjskich wymian turystycznych zaplanowanych w projekcie „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy”.


Uczniowie przebywali w obwodzie kaliningradzkim w dniach 04-06 października b.r . Była to trzecia 10 zaplanowanych w projekcie wymian turystycznych, w której udział wzięło 18 uczniów, dwóch opiekunów i tłumacz języka rosyjskiego. Główną atrakcją wyjazdu była wizyta w parku linowym w Oziersku. Uczestnicy wymiany mieli okazję zapoznać się z okolicą miasta Oziersk, jej mieszkańcami, kulturą i walorami turystycznymi. Uczniowie odwiedzili Dom Polonii w Oziersku, gdzie wspólnie z młodzieżą Ozierską spędzili miły czas.

Wyjazd uczniów był bezpłatny. Wszystkie koszty - wizy, ubezpieczenia, transport, noclegi
i wyżywienie – były finansowane z projektu.

gimnazjum1-1

Informacji nt. projektu udziela:

Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku ,

ul. Piłsudskiego 6, I piętro, pok. nr 103/104,

Anna Miklaszewska, tel. 87 73 26 142, e-mail: a.miklaszewska@um.elk.pl

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 915 013, 83 zł (458 268,84 Euro).

Kwota dofinansowania to: 1 723 512,42 zł (412 441,95 Euro).

Wkład własny miast jest następujący: Miasto Ełk – 101 214,72 zł (24 221 Euro),

Miasto Oziersk – 90 286,69 zł (21 605,89 Euro).

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 is co-financed with funds from the European Union

Beneficjent: Gmina Miasto Ełk                                                                    

Urząd Miasta Ełku

Ul. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk

Tel. 87 73 26 200

Fax. 87 73 26 230

 

www.elk.pl

Unia Europejska składa się z 28 krajów członkowskich, które zdecydowały stopniowo łączyć swoją wiedzę, zasoby i przyszłość. Wspólnie, podczas trwającego 50 lat procesu zbudowały one strefę stabilności, demokracji oraz zrównoważonego rozwoju zachowując kulturową różnorodność, tolerancję i indywidualne wolności. Unia Europejska jest zdecydowana dzielić się swoimi osiągnięciami oraz wartościami z państwami i społecznościami spoza jej granic.

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa  i Partnerstwa LItwa-Polska-Rosja 2007-2013 ma na celu wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego po obu stronach granicy między UE i Rosją, odpowiadając na wspólne wyzwania i problemy oraz promując współpracę między społeczeństwami. W ramach Programu nie działające dla zysku podmioty prawne z litewskich i polskich regionów przygranicznych oraz z całego Obwodu Kaliningradzkiego wdrażają wspólne projekty współfinansowane przez UE

“Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej*, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013*. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Miasta Ełku i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.”

loga_LT-Pl-Ru