Data: 18 Września 2020
Badania ankietowe w Ełku i okolicach

zdW dniach 14-30 października br. na terenie Ełku oraz okolicznych gmin realizowane będą badania ankietowe dot. kwestii społeczno-gospodarczych.Celem badania jest określenie m.in. zasięgu i skali problemów występujących na obszarze ełckiego obszaru funkcjonalnego. 

Ankieterzy z firmy EU-Consult, którzy realizują badanie, pytać będą mieszkańców, jak oceniają poszczególne aspekty życia, w szczególności kwestie związane z komunikacją publiczną, dostępnością do usług publicznych, takich jak służba zdrowia, edukacja czy też kwestie związane z zatrudnieniem.

Badanie ilościowe zostanie zrealizowane na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców z wykorzystaniem techniki wywiadu telefonicznego. Chcemy, aby mieszkańcy wypowiedzieli się nt. problemów życia codziennego. Interesuje nas w szczególności, co jest barierą w funkcjonowaniu regionu jako spójnego „organizmu”, jakie problemy powinny zostać uznane za priorytetowe do rozwiązania. Interesuje nas także, co jest mocna stroną tego regionu.

Firma EU – Consult Sp. z o.o. działa zgodnie z procedurami ochrony danych osobowych, tajemnicy statystycznej, a także zgodnie z międzynarodowym kodeksem firm badawczych ESOMAR dotyczącym standardów etycznych w badaniach społecznych. Wszelkie informacje, których udzielą Państwo pracownikom EU-Consult Sp. z o.o., są chronione przez prawo oraz restrykcyjne procedury badawcze. Państwa udział w badaniu jest niezbędny w celu uzyskania jak najbardziej obiektywnych i rzetelnych danych.

Wszystkie osoby, które zostaną poproszone do udziału w badaniu, prosimy o życzliwość, chęć udziału w badaniu, a przede wszystkim o szczere wypowiedzi.

 

Badanie będzie prowadzone w ramach projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.


1_POPT_UE_EFRR_kolor