Data: 22 Września 2020
Wizyta studyjna w Ełku

4m26-27 września w Ełku odbyła się wizyta studyjna p.n. „Technologie energooszczędne i odnawialne źródła energii – moda czy przyszłość Ziemi?”, w której udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Alytusie (Litwa)


Wizyta studyjna zorganizowana była w ramach projektu „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych”, którego zasadniczym elementem jest termomodernizacja budynków obu szkół. Projekt realizowany jest z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013.

Uczestnicy wzięli udział we wspólnych zajęciach w Centrum Edukacji Ekologicznej oraz w Zespole Szkół Samorządowych, zwiedzili również Ełk a przy okazji miejsca w których zastosowano technologie energooszczędne.                                                   

Projekt „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych” jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1m 2m
3m 5m
logo_lt-pl