Sześć osób bezrobotnych z Ełku rozpocznie działalność gospodarczą dzięki uzyskanemu wsparciu z projektu „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości”.

Data: 22 Września 2020
Sześć osób bezrobotnych z Ełku rozpocznie działalność gospodarczą dzięki uzyskanemu wsparciu z projektu „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości”.

zdBezrobotni uzyskali dotację w wysokości maksymalnie 38 170,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dodatkowe wsparcie pomostowe w kwocie 1 200,00 zł/m-c przez 6 miesięcy po rozpoczęciu działalności.


Dotacje zostały przyznane w ramach projektu pod nazwą „Mój cel – przedsiębiorczość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Powiat Gołdapski. Drugi nabór uczestników planowany jest w 2014 r.

Osoby, które były zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności, skorzystały z pomocy Biura Wspierania Przedsiębiorczości w Ełku, prowadzonego przez miasto Ełk w ramach projektu współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Wsparcie obejmowało wiele godzin bezpłatnego indywidualnego doradztwa w zakresie przygotowania oraz oceny formalnej i merytorycznej biznesplanu i wniosku o dofinansowanie działalności, opracowania koncepcji firmy, organizacyjno-prawnych oraz finansowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej itp.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zapisy na doradztwo: tel. 668 00 47 48 lub e-mail: doradztwo.wsparcie@wp.pl.

Projekt „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Wartość projektu wynosi 204 946,18 euro, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 184 451,56 euro (90%).

loga_LT-Pl-Ru