Pierwsze szkolenie transgraniczne dla przedsiębiorców Oziersk, 23-24 lipca 2013 r

Data: 23 Września 2020
Pierwsze szkolenie transgraniczne dla przedsiębiorców Oziersk, 23-24 lipca 2013 r

zdEfektywny marketing w przedsiębiorstwie to temat pierwszego transgranicznego szkolenia w ramach realizowanego wspólnie przez Gminę Miasto Ełk i Administrację Miasta Oziersk projektu „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości”.W szkoleniu wzięli udział przedsiębiorcy z Ełku i Ozierska – przedstawiciele firm produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Uczestnicy szkolenia mogli dowiedzieć się, czym jest nano-branding, jak kształtować politykę cenową przedsiębiorstwa oraz jakie bariery powstrzymują przedsiębiorstwa przed osiąganiem lepszych wyników sprzedaży. Wyjazd był również okazją do odwiedzin w ozierskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, prowadzącym m.in. doradztwo dla osób bezrobotnych chcących założyć działalność gospodarczą oraz dla przedsiębiorców.

Następne szkolenie transgraniczne odbędzie się w Ełku w 2014 roku, a jego tematem będą innowacje technologiczne w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem.

 

Szkolenie odbyło się w ramach realizacji projektu „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Wartość projektu wynosi 204 946,18 euro, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 184 451,56 euro (90%).

loga_LT-Pl-Ru