Miasto Elk zrewitalizuje kolejne niezagospodarowane tereny komunalne

Data: 18 Września 2020
Miasto Elk zrewitalizuje kolejne niezagospodarowane tereny komunalne

zd

Prezydent Miasta podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych w mieście”
Projekt jest komplementarny do projektów w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych położonych nad jeziorem Ełckim w celu nadania im funkcji turystycznych i rekreacyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Ełk w latach ubiegłych.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie 2 ha zdegradowanych terenów w centrum miasta u ujścia rzeki Ełk, na których wykonany zostanie park spełniający funkcję rekreacyjno-wypoczynkową i edukacyjną. Część rekreacyjno-wypoczynkowa przeznaczona będzie do aktywnego jak i biernego wypoczynku, natomiast część edukacyjna będzie miała za zadanie edukować dzieci i młodzież z zakresu astronomii w formie zabawy i widowiska.

W części rekreacyjnej znajdować się będzie bieżnia o długości 390m oraz cztery stanowiska treningowe z elementami do ćwiczeń siłowych i sprawnościowych. Poza tym projektuje się także przestrzeń do wypoczynku biernego, poprzez zastosowanie zieleni niskiej i elementów małej architektury: stoły piknikowe, huśtawki, elementy zabaw dla dzieci.

W części edukacyjnej wykonany zostanie układ planetarny w formie 10 kul granitowych, w kolorach poszczególnych planet. Na podbudowie kuli zapisane zostaną informacje dotyczące planety, natomiast w ciągach pieszych między planetami zostaną opisane odległości. W centralnej części parku zostaną zbudowane place zabaw dla dzieci w formie układu planetarnego „Mały Wóz” i „Wielki Wóz”. Elementem podkreślającym funkcję parku będzie siedząca na ławeczce postać Mikołaja Kopernika.

Całkowity koszt projektu wynosi: 3 523 288,95 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi: 1 056 986,69 zł

Termin zakończenia projektu – wrzesień 2014r.

logo1