Trwa realizacja wspólnego projektu Ełku i Alytusa

Data: 18 Września 2020
Trwa realizacja wspólnego projektu Ełku i Alytusa

Foto_114 maja 2013 r. rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego oraz budynku sanitarno – szatniowego z wykorzystaniem kolektorów słonecznych do podgrzewania wody przy SP Nr 9 w Ełku. Inwestycja to efekt projektu „Współpraca w zakresie oszczędzania energii – podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013.Projekt realizowany jest przez Miasto Ełk w partnerstwie z litewskim Miastem Alytus oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Alytusie, w okresie od 1.10.2012r do 31.03.2014r.

Równolegle w Alytusie w wyniku realizacji projektu modernizowany jest mały basen w Centrum Sportu i Rekreacji z zastosowaniem solarów słonecznych do podgrzewania wody w małym i dużym basenie. W ramach projektu zaplanowane są również inne działania, które przyczynią się do realizacji celu projektu, m.in. wymiana sportowa dzieci i młodzieży. Trzy wymiany już się odbyły.

W dniu 25.05.2013 roku 22 pływaków z Alytusa wzięło udział w zawodach sportowych organizowanych przez MOSIR w Ełku. W dniu 12.06.2013 roku 22 koszykarzy ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Ełku oraz Gimnazjum Nr 3 w Ełku uczestniczyło w zawodach koszykówki w Alytusie, a w dniu 20.06.2013 roku 22 pływaków z ww. szkół wzięło udział w zawodach pływackich w litewskim mieście partnerskim organizowanych przez tamtejsze Centrum Sportu i Rekreacji.

Foto_2

Całkowita wartość projektu wynosi 521 437,00 EURO, w tym suma dofinansowania – 443 221,45 EURO. Koszty Miasta Ełk w projekcie wynoszą 34 301,11 EURO.

Projekt „Współpraca w zakresie oszczędzania energii – podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski" jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

logo_5