Termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku

Data: 23 Września 2020
Termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku

zd

Już wkrótce rozpocznie się docieplanie budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku przy ul. Suwalskiej


Z końcem kwietnia została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu. Zgodnie z harmonogramem prac inwestycja rozpocznie się jeszcze wiosną, natomiast zakończy się w sierpniu tego roku. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmie docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, a także wykonanie elewacji budynku.

Termomodernizacje ZSS w Ełku oraz Szkoły Podstawowej w Alytusie są zasadniczymi elementami projektu „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych” realizowanego w partnerstwie z miastem Alytus (Litwa). Realizacja działań inwestycyjnych spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania budynków na ciepło, a to z kolei przełoży się na obniżenie wydatków na ogrzewanie.

Projekt jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

logo_lt-pl