Bezpłatne doradztwo dla uczestników Turystycznej Sieci Współpracy Klaster „Suwalszczyzna-Mazury”

Data: 18 Września 2020
Bezpłatne doradztwo dla uczestników Turystycznej Sieci Współpracy Klaster „Suwalszczyzna-Mazury”

W ramach projektu Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy Klaster „Suwalszczyzna-Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi osoby, które zadeklarowały chęć przystąpienia do współpracy mogą korzystać z doradztwa w następującym zakresie:


1. Zagadnień ekonomiczno-finansowych (pomoc w założeniu działalności gospodarczej, wybór formy opodatkowania itp.)
Doradztwa udziela od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00 : konsultant ds. ekonomiczno-finansowych Pani Monika Rybakowicz:
• w biurze Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00 przy ul. Kościuszki 82/7 - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, nr tel. 87 566 58 72,
• podczas dyżuru w ustalonym miejscu i terminie (miejsce i termin ustalają konsultanci z poszczególnych powiatów na podstawie liczby osób z danego obszaru, zainteresowanych tą formą wsparcia)
• telefonicznie nr tel. 87 566 58 72
• e-mailowo pod adresem doradztwo_tsw@suwalki-turystyka.info.pl

2. Zagadnień prawnych związanych z prowadzoną działalnością
Doradztwa udziela w poniedziałki, środy i piątki od godz. 8:00 do godz. 16:00, konsultant ds. zagadnień prawnych Pani Maja Murawko:
• w biurze Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej w poniedziałki, środy i piątki od godz. 8:00 do godz. 16:00 przy ul. Kościuszki 82/7 - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, nr tel. 87 566 58 72,
• podczas dyżuru w ustalonym miejscu i terminie (miejsce i termin ustalają konsultanci z poszczególnych powiatów na podstawie liczby osób z danego obszaru zainteresowanych, tą formą wsparcia)
• telefonicznie nr tel. 87 566 58 72
• e-mailowo pod adresem doradztwo_tsw@suwalki-turystyka.info.pl

3. Zagadnień sanitarnych związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością
Doradztwa udziela ekspert ds. sanitarnych Pani Elżbieta Adamek
• e-mailowo pod adresem doradztwo_tsw@suwalki-turystyka.info.pl
• podczas spotkania u Państwa po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym nr tel. 87 566 58 72

4. Zagadnień związanych z tworzeniem produktu turystycznego
Doradztwa udziela konsultant ds. produktu turystycznego Pani Magdalena Sulżycka
• w Urzędzie Miasta Ełku od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 16.00,
• przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, pok. Nr 14 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: nr tel. 87-732-62-64
• telefonicznie: 665 386 924
• e-mailowo pod adresem doradztwo_tsw@suwalki-turystyka.info.pl

5. Promocji oferty za pomocą mediów internetowych
Doradztwa udziela konsultant ds. marketingu internetowego Pan Michał Kociński
• w Urzędzie Miasta Ełku od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 16.00,
• przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pok. Nr 109 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: nr tel. 87-732-62-29
• telefonicznie: 503 410 742
• e-mailowo pod adresem doradztwo_tsw@suwalki-turystyka.info.pl

Wszystkie osoby z powiatu ełckiego zainteresowane uczestnictwem w projekcie „Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy Klaster „Suwalszczyzna-Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi", prosimy o kontakt z konsultantami projektu: Magdalena Sulżycka – m.sulzycka@um.elk.pl, tel. 665 386 924 oraz Michał Kociński – m.kocinski@um.elk.pl, tel. 503 410 742.

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu to 998 228,53 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 100%.

logo