Szkolenie: „Techniki zdobnictwa drewna”

Data: 18 Września 2020
Szkolenie: „Techniki zdobnictwa drewna”

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu „Techniki zdobnictwa drewna", realizowanego w ramach projektu Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna – Mazury".


Miasto Ełk wspólnie z Gminą Gołdap, Miastem Augustów, Suwalską Organizacją Turystyczną, Lokalną Organizacją Ziemi Oleckiej oraz Suwalską Izba Rolniczo – Turystyczną realizuje projekt Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna – Mazury".
Dla osób prowadzących działalność w sektorach agroturystyki i działań kreatywnych oraz chcących założyć taką działalność, które przystąpią do projektu proponujemy uczestnictwo w następujących formach wsparcia:
• doradztwo z zakresu tworzenia produktu turystycznego, zagadnień ekonomiczno-prawnych związanych z prowadzoną działalnością, zagadnień sanitarnych, promocji oferty za pomocą mediów internetowych,
• udział w wyjazdach studyjnych do innych regionów Polski w celu poznania dobrych praktyk z zakresu współpracy branży turystycznej z sektorami kreatywnymi,
• udział w spotkaniach i warsztatach organizowanych w Centrum Tradycji, Kreacji, Inspiracji ( CeTIK) oraz korzystanie z jego bazy,
• promocja i sprzedaż wyrobów w sklepie internetowym,
• promocja oferty w internetowym katalogu produktów turystycznych,
• udział w szkoleniach z zakresu nowoczesnego projektowania designu, technik zdobnictwa drewnianego, prawa autorskiego, tworzenia konsorcjów, udziału w zamówieniach publicznych, zarządzania i marketingu.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w przedstawionych powyżej działaniach do uczestnictwa w projekcie.

W dniach 7 – 8 marca br. odbędzie się szkolenie z zakresu zdobnictwa drewnianego. Zapraszamy osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu do przystąpienia do projektu i zgłaszania się do konsultantów: Magdalena Sulżycka – m.sulzycka@um.elk.pl, tel. 87-732-62-64 oraz Michał Kociński – m.kocinski@um.elk.pl, tel. 87-732-62-29. Szkolenie jest bezpłatne. Jednak z powodu ograniczonej liczby miejsc o uczestnictwie w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu to 998 228,53 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 100%.